Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

 

Η παρούσα ιστοσελίδα ή ιστότοπος ή διαδικτυακός τόπος με τα στοιχεία http://www.notguiltyfood.com, εφεξής αποκαλούμενη Not Guilty Food, ανήκει στη Βέσνα Ξανθοπούλου, που κατοικεί στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

 

Η Not Guilty Food είναι μια ιστοσελίδα που προσφέρει γνώσεις και εμπειρία της ιδιοκτήτριας Βέσνας Ξανθοπούλου συμπεριλαμβανομένων συνταγών μαγειρικής, συμβουλές για οργάνωση του τέλειου δείπνου και όχι μόνο. Στην ιστοσελίδα μας φιλοδοξούμε να φιλοξενήσουμε καταξιωμένους chef οι οποίοι με τη σειρά τους θα μας παρέχουν τις δικές τους συμβουλές αναφορικά με τη μαγειρική και τα μυστικά της. Τέλος, προτιθέμεθα να εμπλουτίσουμε την ύλη μας με Γνώμες και Κριτικές από ανθρώπους που θέλουν να παραθέσουν τη δική τους κριτική επί εστιατορίων ή άλλων καταστημάτων σχετιζομένων με την ύλη του παρόντος διαδικτυακού τόπου που έχουν επισκεφθεί στην Ελλάδα ή ακόμα και στο εξωτερικό.

Οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας μας συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Πολιτικής Cookies, που ενσωματώνονται στους παρόντες Όρους Χρήσης και αποτελούν ενιαίο σύνολο με αυτούς.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε συνολικά ή εν μέρει με τους παρόντες Όρους Χρήσης, παρακαλείσθε όπως διακόψετε την περαιτέρω πλοήγηση σας σε αυτήν.

Ρητά συμφωνείται ότι η Not Guilty Food διατηρεί το δικαίωμα της μονομερούς τροποποίησης των παρόντων όρων Χρήσης, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση αυτών στον παραπάνω αναφερόμενο ιστότοπο. Οι Επισκέπτες του ιστοτόπου οφείλουν να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους Όρους Χρήσης προκειμένου να ενημερώνονται για πιθανές αλλαγές.

Προκειμένου οι Επισκέπτες να απολαμβάνουν όλες τις δυνατότητες που προσφέρει ο ιστότοπος της Not Guilty Food πρέπει να είναι ενήλικοι. Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας και του περιεχομένου αυτής από ανήλικα άτομα.

Αποκλεισμός ευθύνης

H Not Guilty Food δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη όταν ο Επισκέπτης αποφασίσει να κάνει χρήση του περιεχομένου ή των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας Not Guilty Food έχει καθαρό συμβουλευτικό χαρακτήρα και δεν θα πρέπει επ’ ουδενί να αντιμετωπισθεί ως προτροπή για τη χρήση των πληροφοριών που παρέχουμε. Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που έχουν προκληθεί από εσφαλμένη ή κακή χρήση των πληροφοριών που παρέχονται από τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Ρητά συμφωνείται ότι η Not Guilty Food δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για:

  • Λάθη, παραλείψεις ή παραβιάσεις του εκάστοτε τρίτου προσώπου, ενδεικτικά αναφέρουμε τους κάτωθι: δηλαδή είτε πρόκειται για Chef, παραγωγό ή προμηθευτή προϊόντος.
  • Τραυματισμό, θάνατο, ή άλλες ζημιές που μπορούν να προκύψουν από προϊόντα του εκάστοτε παραγωγού ή προμηθευτή προϊόντος ή προτεινόμενες υπηρεσίες τρίτων σε εμάς προσώπων.

Πληροφορίες και ευθύνη

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο έχουν ελεγχθεί και συγκεντρωθεί με τη δέουσα προσοχή. Ωστόσο, παρά την προσπάθεια της Not Guilty Food προκειμένου το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο να είναι πλήρεις, έγκυρες και ακριβείς, η Not Guilty Food δεν εγγυάται την ακρίβεια των στοιχείων αυτών. Η χρήση της ιστοσελίδας από κάθε Επισκέπτη γίνεται με αποκλειστική του ευθύνη, ως εκ τούτου, η Not Guilty Food δεν δεσμεύεται, δεν εγγυάται και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση αναφορικά με την ασφάλεια αυτού.

Η Not Guilty Food ή τυχόν άλλα μέρη που εμπλέκονται στη δημιουργία και παράδοση του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου ή εν γένει στη λειτουργία αυτού σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται για οποιεσδήποτε ζημίες, άμεσες ή έμμεσες, επιγενόμενες ή παρεπόμενες, θετικές ή αποθετικές, που ενδέχεται να προκύψουν αναφορικά με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο και αφορούν στη χρήση ή αδυναμία χρήσης αυτού, καθώς και σε κάθε παράλειψη, ανακρίβεια, καθυστέρηση ή αποτυχία λειτουργίας, υποκλοπή ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τρίτους ή από προγράμματα υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση ιών και σε τυχόν άλλα σφάλματα ή ελαττώματα επ’ αυτού.

Ευθύνη του επισκέπτη

Ο Επισκέπτης οφείλει και υποχρεούται να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σύμφωνα με τον νόμο, την καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ακολουθώντας τους αναγραφόμενους όρους χρήσης.

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση του διαδικτυακού τόπου με σκοπούς παραπλανητικούς, κερδοσκοπικούς ή με σκοπούς που θα μπορούσαν να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην παροχή των υπηρεσιών του.

Η οποιαδήποτε μη νόμιμη κίνηση στη χρήση της ιστοσελίδας θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του Επισκέπτη από την πρόσβαση στις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες. Σε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο συμπεριφοράς, ο Επισκέπτης υποχρεούται να αποζημιώσει την Not Guilty Food για κάθε ζημία που η ίδια υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.

Πληροφορίες που προέρχονται από τρίτους

Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να παραπέμπει μέσω υπερσυνδέσμων («hyperlinks») σε άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες ανήκουν σε τρίτα μέρη και ως εκ τούτου δεν ευρίσκονται υπό τη διαχείριση της Not Guilty Food και δεν υφίσταται δυνατότητα παρέμβασης στο περιεχόμενο αυτών. Οι πάροχοι των εξωτερικών αυτών διαδικτυακών ιστοτόπων φέρουν την πλήρη (αστική και ποινική ευθύνη) για την ασφάλεια και την εγκυρότητα του περιεχομένου και των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτούς. Ως εκ τούτου, η Not Guilty Food δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο ιστοσελίδων ή άλλων διαδικτυακών τοποθεσιών που συνδέονται με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η σύνδεση των χρηστών στους εξωτερικούς αυτούς διαδικτυακούς τόπους γίνεται υπ’ ευθύνη τους και σε κάθε περίπτωση, οι Επισκέπτες οφείλουν να απευθύνονται απευθείας στου παρόχους των ιστοτόπων αυτών για οτιδήποτε τυχόν προκύψει από την επίσκεψη και χρήση τους.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (Copyright)

Όλο το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων και όσων σαφώς προκύπτουν ότι κάτοχοι τους είναι τρίτοι (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Not Guilty Food και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας ιστοσελίδας και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων εταιρειών, ή συνεργατών, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Not Guilty Food αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που κατωτέρω ορίζεται.

Ακυρότητα διατάξεων

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος ή θεωρηθεί για οποιονδήποτε λόγο άκυρη ή παράνομη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από τους παρόντες όρoυς, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας της Not Guilty Food καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη αυτής, θα επιλύονται καταρχήν φιλικά, αν όμως αυτό δεν καταστεί εφικτό θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και θα υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση και παροχή πληροφοριών σχετική με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, καθώς και για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή αίτημα, ο Επισκέπτης μπορεί να απευθυνθεί και να επικοινωνήσει με την κ. Βέσνα Ξανθοπούλου, Not Guilty Food, που κατοικεί στο Πανόραμα Θεσσαλονίκηςκινητό τηλέφωνο: +306948067526, email: info@notguiltyfood.com