Νοέμβριος 2020

Πολιτική Cookies

Σκοπός της πολιτικής cookies είναι να ενημερώσει τους χρήστες σχετικά με τη χρήση των cookies ή παρόμοιων τεχνολογιών αποθήκευσης πληροφοριών που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα της Not Guilty Food, που ανήκει στη Βέσνα Ξανθοπούλου, κάτοικο Πανοράματος Θεσσαλονίκης, οδός Φίτζιου αρ. 29, ΑΦΜ 112030188- Δ.Ο.Υ. Ζ’ Θεσσαλονίκης, τηλ. 6948067526, email: info@notguiltyfood.com.

1. Τι είναι τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που αποθηκεύονται τοπικά από το πρόγραμμα περιήγησης στον τερματικό εξοπλισμό (υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο, tablet κ.α.) του χρήστη προκειμένου να αποθηκεύσουν ορισμένες πληροφορίες. Τα εν λόγω προγράμματα περιήγησης μπορούν συνεπώς να ανακτούν ή να διαβάζουν το περιεχόμενο των cookies.

Το πρόγραμμα πλοήγησης του Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε διαχειρίζεται τα cookies. Κάθε cookie είναι μοναδικό και περιέχει ανώνυμες πληροφορίες όπως έναν μοναδικό κωδικό αναγνώρισης, το όνομα του δικτυακού τόπου, ψηφία ή γράμματα. Επιτρέπει στους δικτυακούς τόπους να θυμούνται τις προτιμήσεις σας στην πλοήγηση.

Τα cookies μπορεί να έχουν διάφορες λειτουργίες, όπως π.χ. την αποτελεσματική πλοήγησή σας σε έναν ιστότοπο, τη διατήρηση των προτιμήσεών σας, την εμφάνιση στοχευμένων διαφημιστικών ή προωθητικών μηνυμάτων.

Ωστόσο, μπορείτε να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή σας με τρόπο, ώστε να μην αποθηκεύονται τα cookies στον υπολογιστή σας ή να εμφανίζεται συνέχεια μια υπόδειξη προτού αποθηκευτεί ένα νέο cookie. Ωστόσο, η πλήρης απενεργοποίηση των cookies μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία χρήσης κάποιων λειτουργιών της ιστοσελίδας μας.

2. Κατηγορίες cookies

Ανάλογα με την διάρκειά τους, τα cookies είναι είτε «συνεδρίας» (session cookies) είτε «μόνιμα» (permanent cookies). Τα «cookies συνεδρίας» απαλείφονται αυτομάτως όταν ο χρήστης κλείνει τον φυλλομετρητή του (browser), ενώ τα «μόνιμα» παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό του χρήστη μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους.

Ανάλογα με τον παροχό τους, τα cookies είναι «πρώτου μέρους» (first party cookies), τοποθετούνται από τον δικτυακό τόπο που επισκέπτεστε εκείνη τη στιγμή και μπορεί να τα διαβάσει μόνον ο συγκεκριμένος δικτυακός τόπος, ή «τρίτου μέρους» (third-party), τα οποία τοποθετούνται και χρησιμοποιούνται από φορέα άλλον από τον ιδιοκτήτη του δικτυακού τόπου που επισκέπτεστε και χρησιμοποιούνται κυρίως για την παροχή στοχευμένης διαφήμισης από τον πάροχό τους.

Ορισμένα cookies (necessary cookies) είναι απαραίτητα για τη λειτουργία μιας ιστοσελίδας και συνεπώς, η χρήση τους προϋπόθεση για την περιήγηση του χρήστη σε αυτήν.

3. Συγκατάθεση

Η χρήση μη απαραίτητων cookies βασίζεται σε προηγούμενη ρητή, συγκεκριμένη, ελεύθερη και ενημερωμένη συγκατάθεσή σας, η οποία είναι ελεύθερα ανακλητή οποτεδήποτε.

Κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, θα εμφανίζεται ένα ενημερωτικό πλαίσιο για επιλέξετε εάν επιθυμείτε την αποδοχή ή την απόρριψη της χρήσης τους. Μπορείτε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τη χρήση ορισμένων κατηγοριών ή και των μεμονωμένων cookies που χρησιμοποιούμε. Η ιστοσελίδα μας θα θυμάται την επιλογή σας και τις τυχόν ρυθμίσεις σας, ενώ ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα σας ζητείται εκ νέου η συγκατάθεσή σας. Ο κατάλογος των cookies που χρησιμοποιούμε είναι διαρκώς διαθέσιμος στην παρούσα πολιτική καθώς και στο πεδίο Cookies στο κάτω μέρος της οθόνης σας. Ο κατάλογος αυτός θα επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ σε περίπτωση χρήσης νέων cookies που επιφέρουν σημαντική αλλαγή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα λαμβάνεται ειδική ενημέρωση και θα ζητείται εκ νέου η συγκατάθεσή σας.

4. Τα cookies που χρησιμοποιούμε

Ο παρών διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies και άλλους ιχνηλάτες πρώτου και δεύτερου μέρους.

Απαραίτητα cookies
Τα cookies αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας και επιτρέπουν τη διενέργεια βασικών λειτουργειών όπως η πλοήγηση και η πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Η χρήση τους δεν εξαρτάται από τη συγκατάθεση του χρήστη.

Στατιστικά cookies
Τα cookies αυτά μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε πως αλληλεπιδρούν οι χρήστες με την ιστοσελίδα μας, συλλέγοντας ανώνυμες πληροφορίες.

Cookies εμπορικής προώθησης
Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται ώστε να εμφανίζονται διαφημίσεις ή προσφορές, σχετικές με την ιστοσελίδα ή τρίτους, περισσότερο συναφείς με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας.

5. Πάροχοι cookies τρίτου μέρους

Παρακαλούμε πολύ να ελέγξετε τις πολιτικές απορρήτου των τρίτων παρόχων σχετικά με την επεξεργασία και την αποθήκευση των πληροφοριών που συλλέγουν τα cookies τους.

Google, Youtube https://policies.google.com/privacy
Facebook https://el-gr.facebook.com/privacy/explanation
Cookiebot https://www.cookiebot.com/en/privacy-policy/

6. Αλλαγή ρυθμίσεων

Μπορείτε οποτεδήποτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις cookies σας επιλέγοντας το πεδίο Cookies στο κάτω μέρος της οθόνης σας.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, ώστε να ερωτάσθε και να ειδοποιείστε κάθε φορά που ένα cookie ενεργοποιείται ή αποθηκεύεται στη συσκευή σας, καθώς και να εξασφαλίσετε τη γενική μη αποδοχή cookies από το συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο. Επίσης, μπορείτε να διαγράψετε ανά πάσα στιγμή τα cookies που έχουν εκ νέου ενεργοποιηθεί ή αποθηκευθεί.

Τυχόν επιλογή απενεργοποίησης των cookies ενδέχεται να επιφέρει περιορισμούς στη λειτουργία της ιστοσελίδας.

7. Δικαιώματα

Μπορείτε να ασκήσετε οποτεδήποτε τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα σας και να ζητήσετε αντίγραφο τους. Μπορούμε να ικανοποιήσουμε το ενλόγω δικαίωμά σας, εφόσον αφορά σε δεδομένα που συλλέγει cookie πρώτου μέρους.
  • δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων.
  • δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νόμιμων δικαιωμάτων μας για τη διατήρησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
  • δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας, εφόσον δεν είναι ευκρινές αν και για ποιο χρονικό διάστημα χρησιμοποιούνται, είτε εφόσον αμφισβητείτε την ακρίβειά τους, είτε όταν η επεξεργασία είναι παράνομη ή εκλείπει πλέον ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διατήρησή τους, ενώ για οποιαδήποτε επεξεργασία πλην της αποθήκευσης θα απαιτείται ρητή συγκατάθεσή σας.
  • δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας για λόγους που αφορούν την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην περίπτωση που τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκουμε, με την επιφύλαξη ότι μπορούμε να καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την εν λόγω επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για την θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
  • δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούνται με αυτοματοποιημένα μέσα, ώστε να τα λαμβάνετε ηλεκτρονικά (σε κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο μορφότυπο) ή να διαβιβάζονται σε άλλους.
  • δικαίωμα καταγγελίας ή προσφυγής στην ελληνική εποπτική αρχή, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), που εδρεύει στην Λεωφ. Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523, Αθήνα, τηλ. +30 2106475600, fax +30 210 6475628, email complaints@dpa.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dpa.gr.

8. Άσκηση δικαιωμάτων και επικοινωνία

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας ή εν γένει για περαιτέρω πληροφορίες για την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@notguiltyfood.com.

Παρακαλούμε να καταστήσετε σαφές ποιο δικαίωμα επιθυμείτε να ασκήσετε και σε ποια δεδομένα αφορά. Για την προστασία σας, διεκπεραιώνουμε αιτήματα για δεδομένα που σχετίζονται με την συγκεκριμένη διεύθυνση email που χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή του αιτήματος, και ενδέχεται να χρειαστεί να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας πριν τη διεκπεραίωση του. Θα προσπαθήσουμε να συμμορφωθούμε στο αίτημά σας όσο είναι πρακτικώς δυνατόν πιο γρήγορα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σε περίπτωση άρνησης ή αναιτιολόγητης καθυστέρησης από μέρους μας ικανοποίησης των αιτημάτων σας, όπως αυτά θεμελιώνονται στα δικαιώματά σας, ή αν θεωρείτε πως η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται κατά παράβαση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, έχετε τη δυνατότητα να προσφύγετε στην ΑΠΔΠΧ.

9. Επικαιροποίηση

Αναθεωρούμε και επικαιροποιούμε την παρούσα πολιτική ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Σε περίπτωση επικαιροποίησης, θα αναρτάται αμέσως η νέα έκδοση.

Σε περίπτωση χρήσης νέων cookies που επιφέρουν σημαντική αλλαγή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα λαμβάνεται ειδική ενημέρωση και θα ζητείται εκ νέου η συγκατάθεσή σας.